НАШИ ПАРТНЬОРИ

    Доставчици на социални услуги, които в случай на необходимост могат да подкрепят учениците, педагогическите специалисти и техните семейства.
    • Център за кариерно развитие гр.Пазарджик http://www.riopz.com/leftmenu/cko.php
    • Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик http://ksuds-pz.com/.
    • Агенция за социално подпомагане и закрила на детето гр. Пазарджик http://www.asp.government.bg/.