Документи и материали

Бюджет на детската градина за 2019 г. ДГ ”Дъга”

Етичен кодекс на работещите с деца

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

Информация - социални дейности

Финансов план - Стратегия

НАШИ ПАРТНЬОРИ

    Доставчици на социални услуги, които в случай на необходимост могат да подкрепят учениците, педагогическите специалисти и техните семейства.
    • Център за кариерно развитие гр.Пазарджик http://www.riopz.com/leftmenu/cko.php
    • Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик http://ksuds-pz.com/.
    • Агенция за социално подпомагане и закрила на детето гр. Пазарджик http://www.asp.government.bg/.

Документи и материали

Стратегия зa развитието на ДГ ”Дъга” 2016–2020г.