Групи

Първа група

Първа група

Учителки: Иванка Пампова и Вилиана Костадинова; помощник-възпитател- Снежанка Пунчева.

Прочетете още

Втора „А” група

Втора „А” група.

Учителки: Димка Божкова и Петя Кънева; помощник-възпитател - Тодорка Денчева.

Прочетете още


Втора „Б” група

Втора „Б” група

Учителки: Мариана Тинчева и Рени Митрина ; помощник-възпитател - Маргарита Корунова.

Прочетете още

Трета група

Втора „А” група.

Учителки: Емилия Славкова и Гергана Атанасова; помощник-възпитател - Недка Секалова.

Прочетете още


Четвърта „А” група

Втора „Б” група

Учителки: Мариана Тинчева и Рени Митрина ; помощник-възпитател - Маргарита Корунова.

Прочетете още

Четвърта „Б” група

Четвърта „Б” група.

Учителки: Даниела Серафимова и Каролина Бекярова; помощник-възпитател - Вера Дишкова.

Прочетете още


Първа група филиал „Явор”

Първа група филиал „Явор”.

Учителки: Таня Воденичарова и Гинка Тасева; помощник-възпитател - Катя Ромелова.

Прочетете още

Трета група филиал „Явор”

Трета група филиал „Явор”.

Учителки: Галина Бангеева и Величка Йорданова; помощник-възпитател - Мая Банчева.

Прочетете още