Събития и Новини

"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

„Децата на Пазарджик–Цветни, Слънчеви, Звездни“

ПЛАН – ПРОЕКТ
През месец ноември стартира проект „Децата на Пазарджик- цветни, слънчеви, звездни”, в който участват три детски градини: ДГ „Дъга”- гр. Пазарджик, ДГ „Юрий Гагарин”- гр. Пазарджик и ДГ „Слънчо”- гр. Пазарджик. Основната цел на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески изяви. Да се открият нови възможности за формиране на умения за общуване между децата на възраст 3-7 години като основа за културно поведение и пълноценно развитие на детската личност.

Отчет на дейността за уебната 2018/2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДГ „ДЪГА” гр. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Финансов план - Статегия

Гoдишен Комплексен План на Детска Градина „ДЪГА”

Стратегия за развитието на Детска градина „Дъга”

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ДИАГНОСТИКА НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

35г. ДГ „Дъга”

На 25.04.2018 г. се проведе концерт по случай 35 г. от откриването на ДГ „Дъга” и 620 години от основаването на град Пазарджик. С много желание и радост децата се подготвят за предстоящият празник. Годишнините отбелязваме с поредица от мероприятия. Откриването на тържествата започна на 13 април, с открита практика на тема: „Детството, през погледа на поета“ , пред педагогическия екип на ДГ „Дъга” , в къща – музей „Константин Величков”. Децата от IV гр. на филиал „Явор“ към ДГ „Дъга” рецитираха стихотворения от Константин Величков на детска тематика и изпълниха песните „Кой направил е цветята? “ и „ Месечинка “ по текст на същия автор и музика на известни български композитори. Уредничката на музея- г-жа Ваня Кибритова с голяма любов и отзивчивост поздрави децата и им осигури условия за рисуване на възрожденска къща, с маслени пастели върху естествени материали – камъни. Накрая, подредихме изложба от детските творби , между цветята в градинката пред къщата- музей. Всички възпитаници на ДГ „Дъга” , ще се включат в организиране на изложба от детски творби, посветени на 35-годишнината на детската градина. Изложбата ще се презентира в кулоарите на Драматично-куклен театър „К. Величков“.

РС ПБЗН

На 12.04.2018 г. децата от Четвърта група на ДГ „Дъга” посетиха РС ПБЗН- гр. Пазарджик.

8-ми март

През месец март във вторите, третите и четвъртите групи се проведоха тържества по случай 8-ми март- „Празника на мама”. Децата с много настроение поздравиха своите родители с песни, стихчета и танци.

Съвет на настоятелите на УН при ДГ „Дъга”

На 23.01.2018 г. се проведе заседание на Съвета на настоятелите на УН при ДГ „Дъга”- гр. Пазарджик, на което председателят на УН- г-жа Нина Христоскова запозна присъстващите с извършените дейности през изминалата 2017 г., както и направените по тях разходи.

„Вкусна есен”

На 12.10.2017 г. в детската градина се проведе традиционният есенен празник под надслов „Вкусна есен”, открит с кулинарна изложба, на която бяха представени различни десерти, ястия и декорации, приготвени с много любов и старание от плодове, зеленчуци и есенни цветя. Деца и родители се състезаваха, пяха и играха заедно, след което се почерпиха от вкусните изкушения.

Hовата учебна 2017/2018 година

На 15.09.2017 г. в детската градина традиционно бе открита новата учебна 2017/2018 година, с много песни и весело настроение. На откриването присъстваха и родителите на децата. Децата от четвърта възрастова група поздравиха всички присъстващи с песни, танци и весели изпълнения.

24-ти май

Празнично шествие по случай 24-ти май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Kонцерт по случай завършването на децата

На 22.05.2017 г. в зала „Маестро Георги Атанасов”- гр. Пазарджик се проведе концерт по случай завършването на децата от двете подготвителни групи в детската градина.

НАШИ ПАРТНЬОРИ

    Доставчици на социални услуги, които в случай на необходимост могат да подкрепят учениците, педагогическите специалисти и техните семейства.
    • Център за кариерно развитие гр.Пазарджик http://www.riopz.com/leftmenu/cko.php
    • Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик http://ksuds-pz.com/.
    • Агенция за социално подпомагане и закрила на детето гр. Пазарджик http://www.asp.government.bg/.

„Обичам България”- Състезание в ДГ „Дъга”

. Актуализиране и обогатяване знания, умения и отношения на децата за роден край и родина. Обогатяване знанията на децата за национални герои и национални празници и необходимостта от празнуването и зачитането им....

„Лазаровден и Цветница“ - народни традиции и обичаи

Зачитане и утвърждаване на българските традиции и обичаи. Възпитаване на любов към родния фолклор. Възпитаване на художествен и естетически вкус...