За Вас родители

Вашето дете е вече в ДГ “Дъга”

В детската градина са създадени всички условия за пълноценно развитие на децата. Има оборудвани кътове за игра, театър, изобразителни дейности и физически занимания, учебен кът и др., които често се обогатяват и изменят в зависимост от възрастовите групи.

Съвети към продителите: “Как да възпитаме вежливост у децата”

Интересувайте се от поведението на детето си в детската градина. Беседвайте с учителките...

Взаимодействие между семейство и детска градина

Повишената отговорност на родителите за възпитанието на децата задължава взаимодействието между семейство и детска градина да бъде двустранно.

Prev 1 2 Next