Галерия

 

Групи

                   

                          Първа група                                                                            Първа изнесена група

Учителки: Гергана Атанасова- старши учител                               Учителки: Величка Димитрова- учител

                   Росица Генова- учител                                                                          Зорница Сурджийска- учител

Помощник-възпитател: Маргарита Корунова                               Помощник-възпитател: Мая Банчева

                  

                        Втора „А“ група                                                                           Втора „Б“ група

Учителки: Галя Лилова- старши учител                                            Учителки: Мариела Янкова- учител

                    Ваня Дамянова- старши учител                                                          Каролина Абрашева- учител

Помощник-възпитател: Даниела Благова                                       Помощник-възпитател: Вера Дишкова

                  

                     Трета група                                                                               Трета изнесена група

Учителки: Иванка Пампова- главен учител                                      Учителки: Таня Воденичарова- старши учител

                    Вилиана Костадинова- старши учител                                               Гинче Тасева- старши учител

Помощник-възпитател: Николина Калпакова                                 Помощник-възпитател: Катя Ромелова

 

                 

                          Четвърта „А“ група                                                               Четвърта „Б“ група

Учителки: Димка Божкова- старши учител                                        Учителки: Рени Митрина- старши учител

                    Петя Кънева- старши учител                                                                  Анна Благолажова- старши учител

Помощник-възпитател: Тодорка Денчева                                          Помощник-възпитател: Соня Димчева