Драматизация на приказката „Вълшебната пръчка“, представена от деца от Трета група и техните родители

На 18.04.2023 г. деца от Трета група, заедно със своите родители, представиха пред своите приятелчета в групата драматизация на приказката „Вълшебната пръчка“, във връзка с работата на групата по НП „Хубаво е в детската градина“. На мероприятието присъстваха и г-жа Татяна Атанасова- Директор на детската градина и г-жа Марияна Гигова- ст. експерт ПО към РУО-Пазарджик.