Драматизация на приказката „Вълшебната пръчка“, представена от деца от Трета група и техните родители

Отбелязване на „Седмицата на гората“ в детската градина
май 11, 2023
Мероприятие на Трета изнесена група на ДГ „Дъга“, във връзка с инициативата „Походът на книгите“
май 11, 2023

Драматизация на приказката „Вълшебната пръчка“, представена от деца от Трета група и техните родители

На 18.04.2023 г. деца от Трета група, заедно със своите родители, представиха пред своите приятелчета в групата драматизация на приказката „Вълшебната пръчка“, във връзка с работата на групата по НП „Хубаво е в детската градина“. На мероприятието присъстваха и г-жа Татяна Атанасова- Директор на детската градина и г-жа Марияна Гигова- ст. експерт ПО към РУО-Пазарджик.