Екип

...

Директор – Татяна Генкова Атанасова

Образование:        Висше, магистър – ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност:       Предучилищна педагогика

Професионална квалификация:  Детски учител

Професионална кариера

От 1993 г. до 1997 г. – Учител в Детска градина

От 1998 г. до 2009 г. – Учител в  Основно училище

Специализация „Организация и управление на образованието“

От 2009г – Директор на ДГ „Дъга“

Професионално-квалификационна степен: ІI степен

Професионален опит:     27 години

Споделено от мен: Поглед в бъдещето: „Ако не знаеш накъде плаваш, никой вятър няма да е попътен“– Сенека ;

 Нашият път има посока – съзиданието и съграждането , има и цел : децата и детската градина – дом за тях! Нека има и попътен вятър!

Педагогически специалисти

 1.Иванка Александрова Пампова – главен учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:               Главен учител

Образование:         Висше, магистър

Специалност:         Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: ІV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     40 години

Споделено от мен: „Учителят е необходимо да излъчва доброта и да печели с доброта, към това се стремя всекидневно в моята работа.“

2. Вилиана Стоянова Костадинова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:         Висше, магистър

Специалност:         Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: ІI степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     23 години

Споделено от мен: „Голямата ми любов към децата е причината да избера професията си. За да съм ефективна в работата си се стремя да спазвам модела на трите “П – та” – Присъствие – качествено общуване /да виждаме, да чуваме езика на тялото на всяко дете/; Приемане – емоционална готовност и грамотност и Подкрепа /емпатия/ съпреживяване на другия, уважение на личността на детето и родителя.“

3.Каролина Ангелова Абрашева –  Учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Учител

Образование:       Висше, бакалавър

Специалност:        Предучилищна и начална педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     8 години

Споделено от мен:

4. Мариела Петрова Янковаучител в ДГ „Дъга”

Длъжност:  Учител, детска градина

Образование:      Висше, магистър

Специалност:     Предучилищна педагогика с чужд език

Професионално-квалификационна степен: V

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     6 години

Споделено от мен: „В професията си се стремя да формирам доверие и спокойствие, както в децата, така и в родителите. Смятам, че доверието е в основата на последващи успешни дейности на обучение.“

5. Росица Иванова Генова – учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Учител

 Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     4 години

Споделено от мен: „Зад всеки пораснал, спокоен и успешен ученик стои един всеотдаен учител. Избрах професията детски учител, защото учителя умее да владее изкуството на словото, литературата, театъра, изобразителното изкуство, философията и чрез силата на изкуството, той посява семената на знанието и полага основите на всичките професии в светогледа на детето.“

6. Гергана Фердинандова Атанасова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     31 години

Споделено от мен: „Възпитанието и образованието на децата се случва само с много търпение, доброжелателност, любов и добър пример.“

7.Ваня Георгиева Дамянова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, професионален бакалавър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: II степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     10 години

Споделено от мен: „Всеки ден за мен е истинско предизвикателство и приключение, защото имам невероятната привилегия и шанс да прекарвам дните си с Бъдещето.'“

8.Галя Стоянова Лилова– старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна и начална педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     19 години

Споделено от мен: „Да си учител е призвание и аз считам, че това е моето. Обичам децата и ми доставя удоволствие и удовлетвореност да предам своите знания на тях. Не всички деца се справят еднакво добре в детската градина, но това не означава, че те не са умни. Всяко дете притежава различен тип интелигентност. Моята задача е да открия тези скрити възможности на всяко дете и да ги развия. Да получаваш много обич всеки ден е наистина богатство и награда за труда ти.“

9. Анна Димитрова Благолажова –старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:  Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:     Предучилищна и начална училищна педагогика и Специална педагогика

Професионално-квалификационна степен: II степен

Професионална квалификация:     Детски учител

Професионален опит:     7 години

Споделено от мен: „Според мен това да бъдеш учител е призвание, но също така и голяма отговорност. Смятам, че децата могат да ни научат на много нови неща, а също така и да ни припомнят такива, които сме забравили. Стремя се да открия и да развия таланта, творческото мислене и способностите на всяко дете. За мен е важно освен добра подготовка в обучението си, децата да се чувствата разбрани и щастливи. Мога да кажа, че да бъдеш детски учител е вълшебство, защото всеки ден, всеки час, всеки миг се докосваш до детските трепети, радости и мечти и сякаш отново и отново изживяваш собственото си детство. Това е магията на нашата професия.“

10.Рени Александрова Митрина– старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:     Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ

Професионално-квалификационна степен: II степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:    11 години

Споделено от мен: „Обичам да чета, да прекарвам време сред природата, да пиша стихове, да се забавлявам с децата и да изпитвам тяхната невинна и чиста обич всеки ден.“

Да съм учител от малка мечтая,

децата безкрайно обичам,

с тях да уча и играя – добре се чувствам – не отричам!

Те ме даряват със сила

и вяра във идния ден,

със своята усмивка мила

децата са всичко за мен

11. Гинче Николаева Тасева – старши  учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     30 години

Споделено от мен: „Да си учител не е занаят, а призвание с което човек се ражда”, „Истинският учител е този, който почва от сърцевината, а не от повърхността”

12. Таня Йорданова Воденичарова старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, професионален бакалавър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     25 години

Споделено от мен: „И най – вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най – големите тайни, са скрити на най – неочаквани места” из „Чарли и шоколадовата фабрика” от Роалд Дал

13. Зоя Николаева Стоянова старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     24 години

Споделено от мен: „Доброто което правим утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро!

14. Даниела Йорданова Благова старши учител в ДГ „Дъга”

                                                                 Длъжност: Учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално-квалификационна степен:-

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:    18 години

Споделено от мен: „Само образованите хора са свободни

15. Величка Николаева Димитрова – учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    ИКТ в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     9 години

Споделено от мен: 

16. Зорница Йонова Сурджийска –  учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: –

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     2 година

Споделено от мен: 

17. Елена Мирославова Гюрджеклиева –  учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: –

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     2 година

Споделено от мен: „За да бъдеш добър преподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш и да обичаш тези, на които го преподаваш“

18. Веселина Сергеева Балабанова- Кондакова учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен:

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     12 години

Споделено от мен:

 

 

19.Тотка Минчева Павлова– старши  учител по музика в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител, музика

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика по музика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     18 години

Споделено от мен: Това е моето призвание – усещам се, чувствам се прекрасно да работя тази професия. Да си учител по музика е едно приключение изпълнено с много емоции. Аз пея, свиря, танцувам и разказвам – съвместявам много роли в едно. Това ме поддържа жива, зарежда ме с енергия и ентусиазъм, кара ме постоянно да бъда част от децата, прави ме горда и щастлива учителка.


Медицински сестри

1. Елена Георгиева Бангеева

2. Росица Димитрова Машева


Персонал по проект

  1. Цветелина Николова Цветкова  – психолог

2. Ваня Петрова Цоклинова – помощник-възпитател

 


Непедагогически персонал

  1. Венета Лазарова Кобакова – счетоводител
  2. Стоянка Стоилова Благоева – домакин
  3. Даниела Петкова Енева– ЗАС
  4. Юлиана Красимирова Христова – Помощник-възпитател

 

6. Николина Манолова Калпакова – Помощник-възпитател

 7. Соня Георгиева Димчева – Помощник-възпитател

8. Стоилка Стоянова Василева– Помощник-възпитател

9. Мариана Димитрова Ненковска– Помощник-възпитател

10. Мая Захариева Банчева – Помощник-възпитател

11. Маргарита Георгиева Корунова– Помощник-възпитател

 12. Катя Витанова Ромелова – Помощник-възпитател

13. Стефка Георгиева Узунова- готвач

14. Василка Асенова Тинчева – Помощник-готвач

15. Мариета Василева Николова – домакин и помощник-възпитател в изнесена група-  с. Синитово

16. Фанка Василева Стоянова- готвач и помощник-възпитател в изнесена група-  с. Синитово

17. Драга Георгиева Георгиева – общ работник

18. Тошко Ненов Костадинов- огняр

19. Красимир Петков Ганчев- огняр


Обществен съвет

Председател: Любка Димотикалиева- родител

Членове: Деница Стоилова – родител

Мария Енджова – родител

Милана Шенгарова – родител

Зорница Филипова– главен специалист в Дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик


Училищно настоятелство

Председател: Мария Вълкова – родител

Управителен съвет- членове:

Радослава Атанасова- родител

Ели Чавдарова- родител

Теодора Георгиева- родител

Деница Кюмюрджиева- родител