Празничен календар

ОРГАНИЗАЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

м. септември
1. Сформиране на групите и уточняване на списъчен състав, екипи, смени и работно време.
2. Естетизация на интериора и обогатяване на групите с дидактични материали.
3. Закупуване на учебни материали по групи
4. Тържествено откриване на учебната година.
5. Оформяне на кътове –„Моите летни преживявания“-работа по иновативна програма
6. Провеждане на родителски срещи по групите за запознаване на родителите с основните цели и задачи на ВОР през новата учебна година, запознаване на родителите с Педагогическа практика“Утринна приказка“- свързана с адаптирането на детето към ДГ(за І гр.) и отговорността на родителите за възпитанието на децата.

м. октомври
1. Провеждане на диагностични процедури за входно ниво
2. Изработване на график за дейностите на ДОС, съобразен с режима по допълнителните педагогически услуги и ДОС, съгласувани с Община Пазарджик
3. Провеждане на учебна евакуация- занятия и мероприятия по гражданска защита.
4. Есенен празник „Красотата на природата“- работа по иновативна програма
5. Кулинарна изложба- работа по иновативна програма
6. Спортен празник

м. ноември
1. Отбелязване Деня на народните будители.
2. Празници в чест на деня на християнското семейство- открити моменти в ПГ-5 годишни и ПГ-6 годишни.
3. Конкурс на тема: ,,Моето семейство” за детска рисунка или апликация- работа по иновативна програма
4. „Мама, татко и аз творим“ – работа по иновативна програма
5. Посещение на библиотека, ХГ „Станислав Доспевски”, Етнографски музей и църква.
6. Отбелязване на „Световния ден на жертвите от ПТП“ по групи, чрез провеждане на дейности и мероприятия с децата и родителите.

м. декември
1.Оформяне на интериор в цялата детска градина „Вълшебствата на Коледа”
2. „Доброто в нас“- работа по иновативна програма.
3. Коледни тържества по групите
4. ,,Коледен базар”- работа по иновативна програма
5. Дарителска акция съвместно с родители – работа по иновативна програма

м. януари
1. Осъществяване на приемственост между ДГ и първи клас чрез взаимни посещения и съвместни открити моменти
2. Приказни вълшебства- работа по иновативна програма
3. Драматизация на литературно произведение от големите групи за малките групи- „Театър от деца за деца”

м. февруари
1. Месец на отворени врати
2.Фотоизложба „ Забележителностите на България”
3. Подготовка и представяне на презентация по тема: „България в различните видове изкуства” за всяка група- работа по иновативна програма

м. март
1. „Изкуството в българските традиции и фолклор“ – информационна изложба, свързана със символите и ценностите на Българската държава.
2. Баба Марта- тържества по групи
3. Осмомартенски тържества по групите
5. Празник „Първа пролет“

м. април
1. Ден на хумора- смешни рисунки
2. „Ден на планетата Земя”-пролетно зацветяване в двора
3. Празниците „Връбница“ и „Цветница“
4. „Великден” – изложба на великденски яйца
5. Седмица на книгата –среща с детски писател
6. Карнавал на приказни герои- работа по иновативна програма

м. май
1. Отбелязване седмицата по БДП във всички групи с дейности, организирани от учителките и участие на общоградското състезание за децата от ПГ на територията на Община Пазарджик по БДП
2. Участие на децата от двете четвърти групи в празнично шествие по случай 24-ти май- „Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост”
3. Участие на децата от детската градина във фестивал на детското творчество- „Пролетна магия“, организиран от ОДК и Община Пазарджик.
4. Концерт по повод изпращането на децата от ПГ в училище