Отбелязване „Деня на християнското семейство“
октомври 22, 2016

Отбелязване на „Деня на добротата“

На 11 ноември 2022 г. децата от Първа изнесена група към ДГ „Дъга“ отбелязаха „Деня на добротата“, като съвместно с учителките на групата направиха хранилки за птичките.