И тази година учебната година бе открита с кратка музикално-творческа програма, изнесена от децата от подготвителните групи.

септември 15, 2016

Откриване на учебната година

И тази година учебната година бе открита с кратка музикално-творческа програма, изнесена от децата от подготвителните групи.