Групи

 
 

I-групаУчителки
Иванка Александрова Пампова – главен учител
Вилиана Стоянова Костадинова – старши учител

Пом.възпитател-
Николина Манолова Калпакова

I- изнесена групаУчителки
Гинче Николаева Тасева – старши учител
Таня Йорданова Воденичарова – старши учител


Пом.възпитател
Катя Витанова Ромелова

II- а групаУчителки
Петя Чавдарова Кънева – старши учител
Каролина Ангелова Абрашева - старши учител


Пом.възпитател
Тодорка Иванова Денчева

II-б групаУчителки
Анна Димитрова Благолажова – учител
Рени Александрова Митрина– старши учител


Пом.възпитател-
Соня Георгиева Димчева

III- групаУчителки
Росица Иванова Генова - учител
Гергана Фердинандова Атанасова - старши учител

Пом.възпитател
Маргарита Георгиева Корунова

III- изнесена групаУчителки
Галина Иванова Бангеева – старши учител
Гергана Петрова Стоянова – учител


Пом.възпитател
Мая Захариева Банчева

IV- а групаУчителки
Ваня Георгиева Дамянова – старши учител
Галя Стоянова Лилова– старши учител


Пом.възпитател
Даниела Йорданова Благова

IV-б групаУчителки
Даниела Николова Серафимова - старши учител
Мариела Петрова Янкова - учител

Пом.възпитател
Вера Иванова Дишкова