Празничен календар

ОРГАНИЗАЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 

м. септември

 1. Сформиране на групите и уточняване на списъчен състав, екипи, смени и работно време.
 2. Естетизация на интериора и обогатяване на групите с дидактични материали.
 3. Закупуване на учебни материали по групи
 4. Тържествено откриване на учебната година .
 5. Оформяне на кътове –„Моите летни преживявания“-работа по иновативна програма
 6. Провеждане на родителски срещи по групите за запознаване на родителите с основните цели и задачи наВОР през новата учебна година, запознаване на родителите с Педагогическа практика“Утринна приказка“- свързана с адаптирането на детето към ДГ(за І гр.) и отговорността на родителите за възпитанието на децата.

м. октомври

 1. Провеждане на диагностични процедури за входно ниво
 2. Изработване на график за дейностите на ДОС, съобразен с режима по допълнителните педагогически услуги и ДОС, съгласувани с Община Пазарджик
 3. Провеждане на учебна евакуация- занятия и мероприятия по гражданска защита.
 4. Празник „Есенен калейдоскоп”- работа по иновативна програма
 5. Кулинарна изложба- работа по иновативна програма
 6. Спортен празник

м. ноември

 1. Отбелязване Деня на народните будители.
 2. Празници в чест на деня на християнското семейство- открити моменти в ПГ-5 годишни и ПГ-6 годишни.
 3. Конкурс на тема: ,, Моето семейство” за детска рисунка или апликация- работа по иновативна програма
 4. „Мама, татко и аз творим“ – работа по иновативна програма
 5. Посещение на библиотека, ХГ „Станислав Доспевски”, Етнографски музей и църква.
 6. Отбелязване на „Световния ден на жертвите от ПТП“ по групи, чрез провеждане на дейности и мероприятия с децата и родителите.

м. декември

1.Оформяне на интериор в цялата детска градина „Вълшебствата на Коледа”

 1. 2. „Добротата е в нас“-посещение в защитен дом за деца.
 2. Коледни тържества по групите
 3. ,,Коледен базар”- работа по иновативна програма
 4. Дарителска акция съвместно с родители – работа по иновативна програма

м. януари

 1. Осъществяване на приемственост между ДГ и първи клас чрез взаимни посещения и съвместни открити моменти
 2. 2. Изработване на развиващи игри от родителите- работа по иновативна програма
 3. Драматизация на литературно произведение от големите групи за малките групи- „Театър от деца за деца”

м. февруари

 1. 1. Месец на отворени врати

2.Фотоизложба „Забележителностите на България”

 1. 3. Подготовка и представяне на презентация по тема:“ България в различните видове изкуства”за всяка група

м. март

 1. „България в различните видове изкуства.“ – информационна изложба, свързана със символите и ценностите на Българската държава.
 2. Баба Марта- тържества по групи
 3. Осмомартенски тържества по групите
 4. Празник „Първа пролет“

м. април

 1. Ден на хумора- смешни рисунки
 2. „Ден на планетата Земя”-пролетно зацветяване в двора
 3. Празниците „Връбница“ и „Цветница“
 4. „Червен, червен Великден” – изложба на великденски яйца
 5. Седмица на книгата –среща с детски писател
 6. 6. Карнавал на приказни герои- работа по иновативна програма

м. май

 1. Отбелязване седмицата по БДП във всички групи с дейности, организирани от учителките и участие на общоградското състезание за децата от ПГ на територията на Община Пазарджик по БДП
 2. Участие на децата от двете четвърти групи в празнично шествие по случай 24-ти май- „Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост”
 3. Участие на децата от детската градина във фестивал на детското творчество- „Пролетна магия“, организиран от ОДК и Община Пазарджик.
 4. Концерт по повод изпращането на децата от ПГ в училище