Екип

...

Директор – Татяна Генкова Атанасова

Образование:        Висше, магистър – ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност:       Предучилищна педагогика

Професионална квалификация:  Детски учител

Професионална кариера

От 1993 г. до 1997 г. – Учител в Детска градина

От 1998 г. до 2009 г. – Учител в  Основно училище

Специализация „Организация и управление на образованието“

От 2009г – Директор на ДГ“Дъга“

Професионално-квалификационна степен: ІI степен

Професионален опит:     25 години

Споделено от мен: Поглед в бъдещето: „Ако не знаеш накъде плаваш, никой вятър няма да е попътен „ – Сенека ;

 Нашият път има посока – съзиданието и съграждането , има и цел : децата и детската градина – дом за тях! Нека има и попътен вятър!

Педагогически специалисти

 1.Иванка Александрова Пампова – главен учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:               Главен учител

Образование:         Висше, магистър

Специалност:         Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: ІV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     37 години

Споделено от мен: Учителят е необходимо да излъчва доброта с да печели с доброта, към това се стремя всекидневно в моята работа.

2. Вилиана Стоянова Костадинова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:         Висше, магистър

Специалност:         Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: ІV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     16 години

Споделено от мен: Голямата ми любов към децата е причината да избера професията си. За да съм ефективна в работата си се стремя да спазвам модела на трите “П – та” – Присъствие – качествено общуване /да виждаме, да чуваме езика на тялото на всяко дете/; Приемане – емоционална готовност и грамотност и Подкрепа /емпатия/ съпреживяване на другия, уважение на личността на детето и родителя.

3. Петя Чавдарова Кънева – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:        Висше, професионален бакалавър

Специалност:         Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: ІV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     37 години

Споделено от мен:Бъдещето на всеки един народ са децата, тяхното възпитание и образование. Аз участвам в целия този процес – нося достойно името Учител и се гордея с това.!

4.Каролина Ангелова Абрашева – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:       Висше, бакалавър

Специалност:        Предучилищна и начална педагогика

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     5 години

Споделено от мен:

5. Даниела Николова Серафимова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, професионален бакалавър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     39 години

Споделено от мен:Работата за мен е удоволствие и важна част от живота ми, защото съм сред деца и все още мога да ги науча на нещо добро и полезно. Моя педагогическа философия е взаимно доверие и уважение между родител-учител-дете. Във възпитанието и обучението прилагам любов, мъдрост и истина. Стремя се да разбера душата на всяко едно дете, да създавам атмосфера на уважение, обич и добронамереност в групата.

6. Мариела Петрова Янковаучител в ДГ „Дъга”

Длъжност:  Учител, детска градина

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:     Предучилищна педагогика с чужд език

Професионално-квалификационна степен: 

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     2 години

Споделено от мен:В професията си се стремя да формирам доверие и спокойствие, както в децата, така и в родителите. Смятам, че доверието е в основата на последващи успешни дейности на обучение.

7. Росица Иванова Генова – учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     25 години

Споделено от мен:Зад всеки пораснал, спокоен и успешен ученик стои един всеотдаен учител. Избрах професията детски учител, защото учителя умее да владее изкуството на словото, литературата, театъра, изобразителното изкуство, философията и чрез силата на изкуството, той посява семената на знанието и полага основите на всичките професии в светогледа на детето.

8. Гергана Фердинандова Атанасова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     28 години

Споделено от мен:Възпитанието и образованието на децата се случва само с много търпение, доброжелателност, любов и добър пример.

9.Ваня Георгиева Дамянова – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, професионален бакалавър

Специалност:      Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: III степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     6 години

Споделено от мен:Всеки ден за мен е истинско предизвикателство и приключение, защото имам невероятната привилегия и шанс да прекарвам дните си с Бъдещето.

10.Галя Стоянова Лилова– старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:   Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:      Предучилищна и начална педагогика

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     15 години

Споделено от мен: Да си учител е призвание и аз считам, че това е моето. Обичам децата и ми доставя удоволствие и удовлетвореност да предам своите знания на тях. Не всички деца се справят еднакво добре в детската градина, но това не означава, че те не са умни. Всяко дете притежава различен тип интелигентност. Моята задача е да открия тези скрити възможности на всяко дете и да ги развия. Да получаваш много обич всеки ден е наистина богатство и награда за труда ти.

11. Анна Димитрова Благолажова – учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:  Учител, детска градина

Образование:      Висше, магистър

Специалност:     Предучилищна и начална педагогика и Специална педагогика

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     3 години

Споделено от мен: Според мен това да бъдеш учител е призвание, но също така и голяма отговорност. Смятам,че децата могат да ни научат на много нови неща, а също така и да ни припомнят такива, които сме забравили. Стремя се да открия и да развия таланта, творческото мислене и способностите на всяко дете. За мен е важно освен добра подготовка в обучението си, децата да се чувствата разбрани и щастливи. Мога да кажа, че да бъдеш детски учител е вълшебство, защото всеки ден, всеки час, всеки миг се докосваш до детските трепети, радости и мечти и сякаш отново и отново изживяваш собственото си детство. Това е магията на нашата професия.

12.Рени Александрова Митрина– старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:     Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: III степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     7 години

Споделено от мен: Обичам да чета, да прекарвам време сред природата, да пиша стихове, да се забавлявам с децата и да изпитвам тяхната невинна и чиста обич всеки ден.

Да съм учител от малка мечтая,

децата безкрайно обичам,

с тях да уча и играя – добре се чувствам – неотричам!

Те ме даряват със сила

и вяра във идния ден,

със своята усмивчица

мила – децата са всичко за мен.

13. Галина Иванова Бангеева – старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: III степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     32 години

Споделено от мен:Учителството изисква любов и всеотдайност, ако не си готов не поемай по тази пътека. Аз бях готова и изминах дълъг път.

14.Гергана Петрова Стоянова –  учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:Учител, детски учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен:

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     6 месеца

Споделено от мен: За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.

15. Гинче Николаева Тасева – старши  учител в ДГ „Дъга”

Длъжност:Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     26 години

Споделено от мен:„Да си учител не е занаят, а призвание с което човек се ражда”, „Истинският учител е този, който почва от сърцевината, а не от повърхността”

16. Таня Йорданова Воденичарова старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, професионален бакалавър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: V степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     22 години

Споделено от мен:„И най – вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най – големите тайни, са скрити на най – неочаквани места” из „Чарли и шоколадовата фабрика” от Роалд Дал

17. Елена Запрянова Търпова старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     39 години

Споделено от мен: „Не е важно да си велик, достатъчно е да даваш най – доброто от себе си!”

18. Зоя Николаева Стоянова старши учител в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител

Образование:      Висше, бакалавър

Специалност:    Предучилищна педагогика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     20 години

Споделено от мен: „Доброто което правим утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро!

19.Тотка Минчева Павлова– старши  учител по музика в ДГ „Дъга”

Длъжност: Старши учител, музика

Образование:      Висше, магистър

Специалност:    Предучилищна педагогика по музика

Професионално-квалификационна степен: IV степен

Професионална квалификация:        Детски учител

Професионален опит:     7 години

Споделено от мен: Това е моето призвание – усещам се, чувствам се прекрасно да работя тази професия. Да си учител по музика е едно приключение изпълнено с много емоции. Аз пея, свиря, танцувам и разказвам – съвместявам много роли в едно. Това ме поддържа жива, зарежда ме с енергия и ентусиазъм, кара ме постоянно да бъда част от децата, прави ме горда и щастлива учителка.


Медицински сестри

1. Елена Георгиева Бангеева

2. Росица Димитрова Машева


Персонал по проект

1.Цветелина Николова Цветкова  – психолог

2.Галя Ангелова Благова – помощник на учителя

3. Ваня Петрова Цоклинова – помощник възпитател


Непедагогически персонал

  1. Венета Лазарова Кобакова – счетоводител
  2. Стоянка Стоилова Благоева – домакин
  3. Стоянка Стоилова Николова – Касиер-домакин
  4. Диана Георгиева Бекярова – ЗАС
  5. Тодорка Иванова Денчева – Помощник-възпитател

6. Николина Манолова Калпакова – Помощник-възпитател

        7. Соня Георгиева Димчева – Помощник-възпитател

        8. Вера Иванова Дишкова– Помощник-възпитател

9. Даниела Йорданова Благова– Помощник-възпитател

        10. Мая Захариева Банчева – Помощник-възпитател

11. Маргарита Георгиева Корунова– Помощник-възпитател

        12. Катя Витанова Ромелова – Помощник-възпитател

13. Мариета Василева Николова – домакин и Помощник-възпитател в изнесена група с.Синитово

14. Мая Ставрева Романска – Готвач

        15. Василка Асенова Тинчева – Помощник-готвач

        16. Димитрийка Тодорова Тошкова – Готвач в изнесена група с.Синитово

17. Георги Петров Ибушев– Огняр

18. Петър Петков Велчев – Огняр в изнесени групи

19. Драга Георгиева Георгиева – общ работник


Обществен съвет

Председател Живка Петрова

Членове Латинка Спасова – родител

Недялка Димитрова Томова – родител

Невена Борисова Пагурева – родител

Ненка Стоянова – гл. експерт отдел „Образование и култура” Община Пазарджик


Училищно настоятелство

Председател Нина Иванова Христоскова – родител

Управителен съвет – Васил Красимиров Сираков

Мария Георгиева Вълкова

Радостина Тодорова Етова

Силвия Стоянова Гъркова