Групи

 
 

IV-групаУчителки
Иванка Александрова Пампова – главен учител
Вилиана Стоянова Костадинова – старши учител

Пом.възпитател-
Николина Манолова Калпакова

IV- изнесена групаУчителки
Гинче Николаева Тасева – старши учител
Таня Йорданова Воденичарова – старши учител


Пом.възпитател
Катя Витанова Ромелова

I а групаУчителки
Елена Гюрджеклиева – учител
Каролина Абрашева - учител


Пом.възпитател
Юлиана Христова

I-б групаУчителки
Анна Димитрова Благолажова – старши учител
Рени Александрова Митрина– старши учител


Пом.възпитател-
Соня Георгиева Димчева

II- групаУчителки
Росица Иванова Генова - учител
Гергана Фердинандова Атанасова - старши учител

Пом.възпитател
Маргарита Георгиева Корунова

II- изнесена групаУчителки
Величка Николаева Димитрова – учител
Зорница Йонова Сурджийска– учител


Пом.възпитател
Мая Захариева Банчева

III- а групаУчителки
Ваня Георгиева Дамянова – старши учител
Галя Стоянова Лилова– старши учител


Пом.възпитател
Мариана Ненковска

III-б групаУчителки
Даниела Благова- учител
Мариела Петрова Янкова - учител

Пом.възпитател
Стоилка Василева