Програми

 

Национална програма „Без свободен час;

Национална програма „Успяваме заедно”;

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”

Педагогическа практика „Утринна приказка”